Yandex
BitBay
1239
4.29
BitFlip
170
0
BitTrex
1385.99
8175.07
Bitfinex
1385.8
189228.07
Bitlish
118.6
0
Bitso
1377.89
606.34
Bitstamp
1384.98
127855.92